Skip Contents


1F

Phòng triển lãm hiện vật thời tiền sử/Cổ đại

Khoảng trống Triển Lãm phía Nam gồm 10 phòng trưng bày cho thời kỳ tiền sử đến Balhae trưng bày văn hóa tiền sử và cổ đại của Hàn Quốc bằng những đồ tạo tác kiệt tác, nhấn mạnh tính năng của nó như là một bảo tàng khảo cổ học.

Phong triển lãm hiện vật thời trung cổ/Hiện đại

Không gian triển lãm phía Bắc bao gồm các thời kỳ Shilla, Balhae, Goryeo, Joseon thống nhất giúp khách tham quan dễ dàng hiểu thấu và kích thích sự tò mò bởi những đồ tạo tác lịch sử của mỗi thời kỳ.