Skip Contents


Tất cả tiện nghi

 • 1. Rạp hát "Yong"
  2. Trẻ em Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng
  3. Nhà hàng Hàn Quốc "Hancharim”
  4. Khu ăn uống
  5. Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng 1
  6. Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng 2
  7. Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng 3
  8. Nhà hàng tự phục vụ "Miroe“-1F/ Phòng trà Hàn Quốc "Sayu" -3F
 • 9. Quán cà phê gặp mặt "Mannam"
  10. Nhà hàng Reflecting pond
  11. Reflecting pond
  12. Vườn điêu khắc
  13. Eoul Madang
  14. Thác rồng
  15. Nadeul pond (Gateway Pond)
  16. Vườn Bách Thảo để Lấy Thuốc Nhuộm Truyền Thống
 • 17. Cổng phía Đông
  18. Cổng Chính
  19. Cổng phía Tây
  20. Bảo Tàng cho Trẻ Em
  21. Triển Lãm Thường Xuyên
  22. Phòng Lớn (lối vào khu Triển Lãm Thường Xuyên) – các tiện nghi ở Phòng Lớn
  23. M cafe