Skip Contents


พิพิธภัณฑ์เด็ก

Direction
  • บ้านแสนสุข
  • เครื่องเคลือบสำหรับเก็บข้าว
    เสื้อผ้าอันแสนประณีตของเรา
  • อาวุธและนักรบ
  • สนามเด็กเล่นพลังงานเด็ก
  • สนามเด็กเล่นพลังงานเด็ก
อาวุธและนักรบ
บ้านแสนสุข

ผู้เข้าชมจะพบกับ jjokgu (หินแผ่นเรียบสำหรับใช้เป็นระบบสร้างความร้อนที่พื้น) เครื่องครัว และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งตัวอย่างบ้านในยุค Goguryeo นอกจากนั้นผู้มาเยี่ยมชมจะมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างบ้านผ่านเครื่องมือการสร้างบ้านและวิธีการมุงหลังคา

เครื่องเคลือบสำหรับเก็บข้าว
เครื่องเคลือบสำหรับเก็บข้าว

ผู้เยี่ยมชมจะพบกับขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบขณะเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องเคลือบและตู้อบเครื่องปั้นดินเผาจำลอง นอกจากนั้นพวกเขาจะพบกับเครื่องมือการทำฟาร์มของคนโบราณอีกด้วย

เสื้อผ้าอันแสนประณีตของเรา
เสื้อผ้าอันแสนประณีตของเรา

ผู้เยี่ยมชมจะพบกับเครื่องประดับหลากหลาย รวมทั้งยังมีโอกาสทดลองสวมใส่เสื้อผ้าและมงกุฎทองคำของคนโบราณอีกด้วย พวกเขาจะพบกับการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเครื่องแต่งกายตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงราชวงศ์ Joseon

อาวุธและนักรบ
อาวุธและนักรบ

ผู้เยี่ยมชมจะมีโอกาสสัมผัสกับอาวุธและเสื้อเกราะที่นักรบสวมใส่ในช่วงการทำสงคราม นอกจากนั้นพวกเขายังจะพบกับอาวุธในยุคโบราณแต่ละยุค และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในการปกป้องปราสาทของตนเองอีกด้วย

สนามเด็กเล่นพลังงานเด็ก
สนามเด็กเล่นพลังงานเด็ก

พื้นที่นี้คือสนามเด็กเล่นเชิงวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ที่เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติ เด็กๆจะมีโอกาสบิดตัว วิ่ง โยก และปีนป่ายไปมาในพื้นที่นี้เพื่อดูว่ากิจกรรมการเล่นของเขาจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างไร

สนามเด็กเล่นพลังงานเด็ก
สนามเด็กเล่นพลังงานเด็ก

พื้นที่นี้คือสนามเด็กเล่นเชิงวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ที่เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติ เด็กๆจะมีโอกาสบิดตัว วิ่ง โยก และปีนป่ายไปมาในพื้นที่นี้เพื่อดูว่ากิจกรรมการเล่นของเขาจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างไร