Skip Contents


ข้อมูลสำหรับการชม

ข้อมูลการเข้าชม

 • ช่วงเวลาการเข้าชม

  อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ : 9:00 – 18:00 น.

  พุธ เสาร์ : 09:00 – 21:00 น.

  อาทิตย์ วันหยุด : 09:00 – 19:00 น.

  วันปิดทำการ : 1 มกราคม วันจันทร์
  อย่างไรก็ตาม ถ้าวันเสาร์เป็นวันหยุด พิพิธภัณฑ์จะเปิดทำการในวันจันทร์และจะปิดทำการในวันแรกที่ต่อจากวันหยุด

 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม

  ฟรี

  พื้นที่ซึ่งเข้าชมได้ : หอจัดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์เด็ก การจัดนิทรรศการพิเศษที่ไม่เก็บค่าเข้าชม (ยกเว้น การจัดนิทรรศการพิเศษที่เก็บค่าเข้าชม)
  * อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมจำเป็นต้องแสดงตั๋ว เพื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการพิเศษที่เก็บค่าเข้าชมและพิพิธภัณฑ์เด็ก)

 • ค่าจอดรถ

  รถเล็ก 2,000 รถขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ 4,000 (ต่อ 2 ชั่วโมง)

 • การจองการเข้าชมเป็นกลุ่ม (www.museum.go.kr)

  นักเรียนที่เข้าชมเป็นกลุ่มมากกว่า 30 คนขึ้นไป (อนุบาล ประถม มัธยม)
  จำเป็นต้องทำและจองผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการเข้าชม

โปรแกรมคู่มือการทัวร์

 • โปรแกรมการจัดนิทรรศการถาวร

  การพูดคุยกับภัณฑารักษ์
  - วันศุกร์ ช่วงที่ 1 18:30 – 19:30 น. ช่วงที่ 2 19:30 – 20:30 น.

  ไกด์สำหรับชาวต่างชาติ (สอบถามจากโต๊ะประชาสัมพันธ์)
  - อังกฤษ (อังคาร – อาทิตย์) 10:30-11:30 น. 14:30-15:30 น.
  - ญี่ปุ่น (อังคาร – ศุกร์) 09:30-10:30 น.

  (เสาร์ – อาทิตย์) 10:30-11:30 น. 14:30-15:30 น.
  - จีน (อังคาร – ศุกร์) 10:30-11:30 น.
  - จีน (เสาร์ – อาทิตย์) 10:30-11:30 น. 14:30-15:300 น.

 • โปรแกรมการจอง

  ฟรี

  พื้นที่ซึ่งเข้าชมได้ : หอจัดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์เด็ก การจัดนิทรรศการพิเศษที่ไม่เก็บค่าเข้าชม (ยกเว้น การจัดนิทรรศการพิเศษที่เก็บค่าเข้าชม)
  * อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมจำเป็นต้องแสดงตั๋ว เพื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการพิเศษที่เก็บค่าเข้าชมและพิพิธภัณฑ์เด็ก)

 • โปรแกรมการจอง

  ไกด์ผลงานเอกของพิพิธภัณฑ์ (ภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน)
  - ไกด์พิพิธภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้เข้าชมมากกว่า 10 คนขึ้นไป : จำเป็นต้องจองผ่านโฮมเพจอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนวันที่ต้องการเข้าชม
   

  ภัณฑารักษ์อัจฉริยะ (การเข้าชมแบบพิเศษ พร้อมกับการฟังไกด์เล่าเรื่องราวผ่านแท็บเบล็ตพีซี)
  - จองผ่านโฮมเพจของพิพิธภัณฑ์
  - วันธรรมดา (อังคาร – ศุกร์) 13:30-14:30 น.
  - สุดสัปดาห์ (เสาร์ อาทิตย์) 10:00-11:00 น. 16:00-17:00 น.

  ไกด์ภาษามือเพื่อนำชมนิทรรศการ
  - จองผ่านโทรศัพท์ (2077-9045) หรือกรอกใบขอใช้บริการเมื่อเข้าชม

  * สอบถามข้อมูลการจอง โทร: 2077-9684 (เกาหลี) 9685 (อังกฤษ) 9676 (ญี่ปุ่น) 9688 (จีน)
  * อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพิพิธภัณฑ์